Odborné semináře

Odborné semináře Mák v roce 2017

 

Polní dny

20. a 22.6.2017 - Den pro mák, Č. Újezd a Kostelec na Hané
23.6.2016 - Den pro mák, Č. Újezd
24.6.2015 - Den pro mák, Č. Újezd
13.5.2015 - Aktuální problémy makových polí, Č. Újezd

 

Země živitelka 2016

Propagace českého modrého máku na Zemi živitelka 2016

 

Další makové snímky

10.7.2015 - Pokusná pole v Červeném Újezdě
Starší fota ze života spolku