Náš český modrý mák

V rámci propagace potravinářského máku s využitím podpory NNO z prostředků MZe bylo v loňském roce…