Tisková konference na téma „Mákem se neOPIJete“

21. července se konala tisková konference s tématy: Mák jako potravina nebo zdroj opiátů? Kvalita…