Dle poživatelnosti se člení na:

Máky potravinářské (odrůdy máku olejnatého, semenného typu) v rámci skupiny máků olejných mají barvu semen modrou, bílou, okrovou, ale i hnědou, stříbrošedou či šedou. Modrosemennost máku nejvíce garantuje „makovou vůni a chuť“. Systém cévních svazků je slabě vyvinutý, latex téměř žádný, nízká koncentrace alkaloidů. Viz Český modrý mák.

Máky průmyslové,  hlavně šedo – černo a modrosemenné. Produktem pěstování máku je makovina pro farmaceutický průmysl. Ta se používá pro extrakci alkaloidů, hlavně morfinu, z makoviny. Semeno máku nelze využívat pro potravinářské účely z důvodu vyššího obsahu alkaloidů a nepříjemné chuti a vůně.

Máky opiové mají velmi dobře vyvinutý systém cévních svazků, jejich mléčnice produkují latex s vysokým obsahem alkaloidů. Pěstování je typické pro Asii, především Afghánistán, obvykle jde o neřízenou, nelegální produkci opia.

Máky okrasné – odrůdy s okrasným květem, popř. i tvarem makovice


Dle doby výsevu se dají členit na:

Máky jarní: zaujímají v ČR cca 90 – 100 % ploch, podle roku.

Máky ozimé: jejich podíl na výměře máku činí v ČR 0 – 10 %. Jsou typické bohatým ochlupením mladých listů a mléčnými skvrnami na nich. Pokud se vysejí na jaře, dávají jen asi čtvrtinové výnosy semen.


Podle obsahu alkaloidů:

 • s nízkým obsahem morfinu v makovině do 0,3 %. Makovina je průmyslově nevyužitelná. U těchto odrůd je vyloučeno zneužití pro nelegální výrobu opia. Semeno je určeno pro potravinářské účely (např. Zeno, Przemko)
 • se středním obsahem morfinu v makovině od 0,3 do 0,8 %. Semeno je určeno pro potravinářské využití (většina současně pěstovaných odrůd). O makovinu nemají farmaceutické firmy zájem, protože obvykle obsah v makovině je nižší jak 0,5 %.
 • s vysokým obsahem morfinu v makovině (obvykle 1 – 1,5 %). Porost je určený pro produkci makoviny na průmyslové využití. Semeno je nevhodné pro potravinářské účely.
 • máky s odlišným složením alkaloidů, např. thebainové máky (odrůda Norman, Tasmánie) nebo botanicky jiné druhy máku (P. bracteatum, P.orientale)

Podle otevírání makovic se mák člení na:

Hleďák, který vytváří pod korunkou otvory. Z nich vypadávají semena (např. u máku vlčího). Pro velkovýrobní pěstování se hleďák nehodí.

Slepák nemá otvůrky pod korunkou


Podle barvy květu rozeznáváme:

 • bělokvěté (Aplaus, Onyx, Major)
 • růžovokvěté (Albín)
 • červenokvěté (Mieszko)
 • fialovokvěté (Zeno)


Podle barvy semen literatura rozlišuje odrůdy máku:

 • bělosemenné
 • žlutosemenné
 • modrosemenné
 • šedosemenné
 • růžovosemenné
 • fialovosemenné
 • hnědosemenné
 • černosemenné