V roce 2019 byly registrovány 2 nové české cechovní normy.

1. Česká cechovní norma pro Český modrý mák byla zapsána pod registračním číslem 2019-01-14-0415

2. Česká cechovní norma, pro Český modrý mák mletý byla zapsána pod registračním číslem 2019-10-23-0455


Spotřebiteli se do rukou dostává jedinečný nástroj, podle kterého si může v obchodě vybrat jednak mák české provenience, ale zejména takový mák, který mu přinese gurmánský zážitek – takový produkt má typickou sladkou chuť a výraznou makovou vůni.

Norma je vyhrazena pro semena jednoleté formy máku setého modrosemenného (Papaver somniferum L.), olejného typu, získávaná z odrůd registrovaných v ČR a aktuálně zapsaných ve Státní odrůdové knize, které splňují kritéria potravinářského máku. Navíc se týká také odrůd Major, Opal, Gerlach a Orfeus, které nejsou vyjmenované ve Státní odrůdové knize.

V současné době se jedná o následující odrůdy:

 • Aplaus
 • Bergam
 • Gerlach
 • Major
 • Maratón
 • MS Harlekyn
 • Onyx
 • Opal
 • Opex
 • Orbis
 • Orfeus
 • Oz
 • Titan
 • Zeno Plus

Český modrý mák označený logem české cechovní normy má garantovaný nižší obsah morfinových alkaloidů (pod 20 mg/kg) a splňuje tak požadavky českých právních předpisů kladené na bezpečnost potravin. U modrosemenného máku, který se pyšní označením „Vyrobeno podle České cechovní normy“ není povolena termostabilizace a semena nemohou tak být zaměňována se semeny technického máku produkovanými jako surovina pro farmaceutické využití.

Modrosemenný mák s logem „Vyrobeno podle České cechovní normy“ spotřebiteli garantuje 100% český původ a potravinářskou kvalitu.


K české cechovní normě Český modrý mák se vážou i články vydané ve Zpravodaji Agrobase.