Pěstování máku setého s pomocnou plodinou – pěstební technologie

Publikace popisuje cíle a možnosti uplatnění pomocných plodin v porostech máku setého, včetně technologických doporučení a ekonomických analýz, je primárně určena pro zemědělskou praxi. 

Technologie byla vyvinuta a ověřena v rámci sdružení zemědělských subjektů, zástupců výzkumné sféry a výrobců a prodejců zemědělské techniky – Vysokomýtské synklinály.

Autorský kolektiv: Václav Brant, Jindřich Šmöger, Josef Čejka, Milan Kroulík, David Ryčl, Jiří Kunte
Více informací cpz.czu.cz


V roce 2013 byla na ČZU v Praze vydána Certifikovaná metodika Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství (autor: Perla Kuchtová a kol.)


kniha MÁK

Spolek Český modrý mák v roce 2010 (tehdy pod jménem Český mák, sdružení právnických a fyzických osob) vydal knihu Mák (ISBN 978-80-904011-8-1), která je k dispozici pouze členům spolku.