Nové stanovy spolku Český modrý mák z.s. byly schváleny Členskou schůzí dne 22. října 2015 ve Větrném Jeníkově.


„Všichni členové spolku Český modrý mák z.s. se budou aktivně podílet na omezování dovozu technického máku do České republiky, a to zejména tím, že nebudou technický mák do České republiky sami dovážet. Dovoz technického máku jde proti zájmům spolku. Pokud by člen spolku dovážel do ČR technický mák, měl by svou činnost ve spolku ukončit. Pokud tak neučiní sám, bude ze spolku vyloučen.“

Prohlášení jednomyslně přijaté 6. března 2018 na Členské schůzi spolku Český modrý mák