Nové poznatky v pěstitelské technologii řepky, máku, slunečnice, sóji, kukuřice a pšenice.
Ke konferenci byly vydány dva sborníky ČR (250 ks) a SR (100 ks).

Termíny:
6. prosince 2016, aula ČZU v Praze
7. prosince 2016, kult. dům Větrný Jeníkov o.Jihlava
8. prosince 2016, restaurace a lázně Skalka, o.Prostějov
9. prosince 2016, Spoločenský dom PD Jaslovské Bohunice, o. Trnava, Slovensko
 

P O Z V Á N K A   a   P R O G R A M

 

Konference Prosperující plodiny – poznatky z výzkumu a praxe.

Seznam přednášejících:

 • Ing. A. Doleček (Oseva UNI) – Rozvoj semenářské firmy
 • Ing. D. Bečka (ČZU v Praze) – Ozimá řepka – užitečné výsledky z rozsáhlých pokusů (přesných i poloprovozních)
 • Ing. J. Béreš (ČZU v Praze) – Zimný rast repky a pšenice, reakcie na hnojenie dusíkom
 • Ing. L. Černý (ČZU v Praze) – Ozimá pšenice a jarní ječmen–pokusy a praxe
 • doc. L. Ducsay (SPU v Nitre) – Pre a proti jesenné výžive oz. plodín (jen Skalka)
 • prof. T. Lošák (Mendelu v Brně) – Výzkum hnojení kukuřice (jen Skalka a Větrný Jeníkov)
 • Ing. P. Růžek (VÚRV Praha) – Zpracování půdy a hnojení (jen Praha a Větrný Jeníkov)
 • doc. P. Škarpa (Mendelu v Brně) – Efekt hnojení při rozdílných úrovních výnosu (jen Praha)
 • Ing. J. Tomášek (ČZU v Praze) – Pokusy s kukuřicí
 • prof. J. Vašák (ČZU v Praze) – Ozimá řepka – sucho a mírné zimy
 • Ing. H. Zukalová (ČZU v Praze) – Kvalita olejů a máku
 • prof. E. Matyjaszczyk (IOR-PIB Poznaň) – Problémy spojené s opětovnou registrací glyfosátu (jen Praha)
 • prof. M. Kozak (UPWr Wrocław) – Současné problémy s pěstováním řepky olejné (jen Praha)

V ČR: řepka, pšenice, kukuřice i mák.
V SR řepka, pšenice, kukuřice, sója, doplňkově i slunečnice a pšenice tvrdá.

Příspěvky byly krátké s následnou řízenou diskusí. Odborní konferenciéři: Ing. Černý, Ing. Štranc (oba v ČR), Ing. Zubal (SR)

 

 

 


 

Desátý ročník konference „Prosperující olejniny 2015“, se konal ve čtvrtek 10. 12. 2015 (aula ČZU v Praze) a v pátek 11. 12. 2015 (Větrný Jeníkov).
Konference byla zaměřena na nové poznatky v pěstování řepky, máku a soji.

Pozvánka a program.

Host: Ing. Karel Žďárský, generální ředitel a předseda představenstva Farmet a.s.

 

 

 

 

Starší příspěvky z konferencí.